Lösungen – Gruppe von Papierfliegern

Software en RFID oplossingen voor de gezondheidszorg

Tracking van chirurgische instrumenten

Ons softwarepakket I-Track is specifiek voor instrumentbeheer op de OK en Poliklinieken. I-Track koppelt automatisch met MCS en deelt alle informatie over instrumentensets, planning, voorraden en beheer tussen OK en Poli's naar de CSA.

Het I-Track systeem maakt het mogelijk de niet-steriele/steriele instrumenten te volgen. Dit zorgt voor transparantie in de documentatie van de instrumenten binnen de afdeling.

Bovendien krijgt u met I-Track een uitgebreid volgsysteem waarmee u actuele locatie-aanvragen voor steriele instrumenten kunt uitvoeren.

I-Track heeft een functionele structuur en kan op elk moment worden aangepast naar uw individuele wensen en behoeften. De functies van I-Track worden getoond in figuur 1.

Het schema illustreert de route van steriele goederen in het ziekenhuis. Het ontvangst en levering is de interface naar de centrale sterilisatie / AEMP en tegelijkertijd naar het product MCS MediCleanSteril.

Middels I-Track kunt u het hele proces volgen. Het volgen van het vrijgeven en distribueren van instrumenten en desgewenst overige operatiemiddelen.

Daarnaast bestaat in onze software de validatie mogelijkheid en biedt het de directe koppelingsmogelijkheden met o.a. RFID- en Barcodesystemen.