Lösungen – Gruppe von Papierfliegern

Software en RFID oplossingen voor de gezondheidszorg

Sterilisatie van chirurgische instrumenten

Ons softwarepakket MCS (MediCleanSteril) is onderdeel van hét instrumentmanagementsysteem voor uw centrale sterilisatie afdeling. MCS dekt nagenoeg alle wensen voor instrumentbeheer af.

Vanwege de modulaire opbouw van MCS kunt u de gewenste werkwijze zelf inrichten! Het is eenvoudig in te stellen en te bedienen, ook wel een eenvoudig programma die voor de gebruiker naar wens kan worden ingericht.

Het systeem is flexibel voor eventuele aanpassingen en het biedt een snelle en praktische ondersteuning voor uw support. Met Agillox heeft u de juiste partner voor uw instrumentbeheer en sterilisatie logistiek gevonden.

Middels MCS kunt u het hele proces volgen. Het volgen van het vrijgeven en distribueren van instrumenten en desgewenst overige operatiemiddelen.

Daarnaast bestaat in onze software de validatie mogelijkheid en biedt het de directe koppelingsmogelijkheden met o.a. RFID- en Barcodesystemen.